Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

Câu Đối: Giao Xuân 2015 - Nguyễn Đắc Thắng


Câu Đối: Nguyễn Đắc Thắng
Trình Bày: Kim Oanh