Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Chiều Nghiêng...


Người yêu ta hẹn với người yêu.
Một lá thư riêng, một góc trời.
Một chút chiều nghiêng bên bến đợi.
Dù đời chẳng còn được bao nhiêu....
                     
Hhai
14/2/2015