Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

Câu Đối: Nén Hương Ngày Tết - Huỳnh Hữu Đức


Câu Đối: Huỳnh Hữu Đức
Trình Bày: Kim Oanh