Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

Câu Đối: Ông Táo Về Trời


Câu Đối: Viên Ngoại Thái Hanh
Tranh Câu Đối: Kim Oanh