Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

Mùa Xuân Còn Có Hay KhôngQuay về gom mấy chục mùa Xuân cũ
Tận trong lòng ấp ủ một niềm đau
Mối tình xưa hò hẹn ở Xuân nào
Đi biền biệt Xuân vào chưa trở lại

Cuối đời còn gì tốt chốn tương lai
Nghe lời than Xuân này không có Tết
Tội nghiệp người dệt oải bức tranh xa
Từng ấy Xuân than nay tuổi đã già

Bên ấy cũng buồn với rừng hoa giả
Rối mù đường trước trăm ngã về nơi
Gọi " Quê Hương ta " lúc thuở thiếu thời
Nay ông tạo dời Xuân đi đâu đó!

Nghi ngờ lòng Xuân còn có hay không
Tìm mấy mươi năm trống vắng bóng hồng
Ai tô đắp cho mùa Xuân thực mộng
Chẳng lẽ đời là tiếng vọng thời gian

Lịch sử thương đau sao quá ngang tàng
Cất giữ mãi nàng Xuân từng yêu dấu
Mai đem trả lại tình sâu nghĩa nặng
Đã lâu rồi lặng lẽ khóc chờ Xuân!

Vĩnh Long 4-2-2012
Lê Kim Hiệp