Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Câu Đối: Tân Xuân - Việt Hải


Câu Đối: Việt Hải
Trình Bày: Kim Oanh