Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

Câu Đối: Đồng Bằng Phố Núi - Nguyễn Đức Tri Tâm


Câu Đối: Nguyễn Đức Tri Tâm
Trình Bày: Kim Oanh