Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Thơ Tranh: Xuân Vãn Trần Nhân Tông - Chiều Xuân Kim Phượng Dịch


Thơ Trần Nhân Tông
Dịch Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh