Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

Câu Đối: Sáng Xuân Ất Mùi 2015 - Phương Hà


Câu Đối: Phương Hà
Trình Bày: Kim Oanh