Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

Thơ Tranh: Xuân Cảnh


Thơ Dịch: Phạm Khắc Trí
Thơ Tranh: Kim Oanh