Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

Chúc Xuân Ất Mùi 2015 - Trương Minh Khách


Gửi đến bạn cùng vui
Thân chào và chúc năm mới vạn sự an khang
Trương Minh Khách