Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

Tiếc Một Người - Thanh Bình - Phạm Ngọc LânSáng Tác:Thanh Bình 
Đàn & Hát:Phạm Ngọc Lân