Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

Chúc Xuân - Quên ĐiTết đến huynh đây ghé chúc mừng
Mong lòng em mãi vẫn là xuân
Ngày qua tháng lại em vui trọn
Man mác hồn thơ mãi chẳng dừng 

Quên Đi
27.01.12