Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Xuân Vãn 春晚 - 陳仁宗 Trần Nhân Tông


春晚                        Xuân Vãn

年少何曾了色空     Niên thiếu hà tằng liễu sắc không,
一 春心在百花中    Nhất xuân tâm tại bách hoa trung.
如今勘破東皇面     Như kim khám phá đông hoàng diện,
禪板蒲團看墜紅     Thiền bản bồ đoàn khán truỵ hồng.

陳仁宗                 Trần Nhân Tông
* * *
Dịch Nghĩa: Chiều Xuân

Lúc nhỏ chưa hề biết thế nào là Sắc với Không
Nên mỗi khi xuân về, khiến lòng xao động gởi vào trong trăm hoa .
Ngày nay đã hiểu rõ được bộ mặt của chúa xuân,
Khi ngồi trên tấm thảm cỏ nơi thiền phòng, tâm vẫn lặng khi thấy cánh hoa rụng.

Dịch Thơ: Chiều Xuân

Lúc trẻ nào tường sắc với không
Xuân về hoa nở ngất ngây lòng
Nhưng nay mặt Chúa xuân đà rõ
Tâm tịnh dù rơi mấy cánh hồng.

Quên Đi
* * *
Các Bài Dịch Khác:

1/ Chiều Xuân Cảm Tác
Ông Vua trẻ nói sắc và không,
Nào thấu hoa Xuân ngắm thật lòng.
Hoàng Thượng nhìn ra Xuân rõ mặt,

An nhiên, rả cánh đóa hoa hồng!

Mai Xuân Thanh 

Ngày 10 tháng 01 năm 2015

2/ Lại Chiều Xuân
Tuổi ngọc hồn nhiên chẳng sắc,không
Trăm hoa rực rỡ cũng xao lòng
Chúa Xuân xuất hiện vua liền hiểu
Tịnh tọa an nhiên,rớt cánh hồng


Mai Xuân Thanh
Ngày 11 tháng 01 năm 2015
* * *

1/ Chiều Xuân
Sắc không lúc trẻ chẳng tinh tường
Xuân đến hoa cười dạ vấn vương
Mặt thật chúa xuân nay khám phá
Thiền phòng tịnh tọa ngó rơi hường
Mailoc

2/ Chiều Xuân
Sắc không niên thiếu chưa rành lắm
Xuân đến rộn rã cánh hoa lòng
Chúa xuân mặt thật nay thông
An nhiên tịnh tọa nhìn hồng rụng rơi!

Mailoc
Cali 01-10-15
* * *
Chiều Xuân

Lúc nhỏ hiểu gì sắc với không
Trăm hoa xuân thắm gửi tâm lòng
Chúa xuân hiện mặt cho đời hiểu
Thảm tịnh nhìn xuân rụng cánh hồng.

Nguyễn Đắc Thắng
20150111
* * *
1/Chiều Xuân
Thơ dại hiểu gì sắc với không
Hoa xuân hé nở xuyến xao lòng
Chúa xuân ngự đến nay tường tận
Tâm lặng chẳng dao bởi sắc hồng

Kim Oanh
11/1/2015
 * * *
2/Chiều Xuân

Sắc không thơ dại hiểu gì đâu
Xuân đến lòng hoa đẹp sắc màu
Bản chất Chúa xuân nay đã rõ
Hoa rơi tĩnh tọa chẳng vương sầu

Kim Oanh

12/1/2015
* * *
Cuối Xuân

Tuổi trẻ sắc không sao khỏi vướng,
Lòng xuân quyến luyến mãi trăm hoa.
Nhưng nay đà tỏ nàng xuân muộn,
Hoa rụng lòng thiền chẳng xót xa!

Đỗ Chiêu Đức
* * *
Chiều Xuân

Sắc Không nào hiểu thiếu niên thời
Xao xuyến hoa lòng xuân lả lơi
Mặt thật Chúa xuân nay đã tỏ
Thiền phòng tâm tịnh mặc hoa rơi

Kim Phượng
* * *
Phỏng dịch: Chiều Xuân

Trẻ chẳng am tường chữ sắc không
Xuân sang rạo rực ngắm muôn hồng
Nay đà thấu hiểu trong tâm thức
Hoa rụng kề bên chẳng động lòng.

Phương Hà