Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

Gợi Hương Mùa Cũ - Hương Tàn Mùa Cũ


Mượn cành hoa thắm sắc hoa vui
Ta gửi đến em tạo nụ cười
Mượn men rượu nhạt hong môi ấm
Mảnh đất xa xôi chẳng ngậm ngùi

Mùa xuân nữa cũng đến nơi rồi
Khoảng trời chia cách chẳng xa xôi
Gửi hương mùa cũ theo làn sóng
Em hẳn như ta sẽ nhớ đời!

Đắc Thu
20150214
* * *

Hương Tàn Mùa Cũ

Cành hoa tan tác sắc kém vui
Cố nén đau thương giấu nụ cười
Rượu nồng chưa thấm môi nào ấm
Tựa cửa phòng loan dạ bùi ngùi

Xuân đến xuân đi xuân mất rồi
Hương tình trôi biệt tận xa xôi
Mùa yêu lặng lẽ tan theo sóng
Dìm chết tim yêu trọn cả đời!

Kim Oanh
14/2/2015