Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

Câu Đối: Xuân Ất Mùi 2015 - Mai Xuân Thanh


Câu Đối: Mai Xuân Thanh
Trình Bày: Kim Oanh