Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Chúc Mừng Tết Ất Mùi 2015 - Hồng Ẩn&HồngVân


Nhân dịp Tết Ất Mùi thân chúc anh chị em và gia-đình vui Xuân ấm 
áp và trong năm mới được mọi sự đều tốt đẹp.
Nguyễn Hồng Ẩn và gia-đình