Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Mưa Rơi - Thơ Đỗ Hữu Tài - Phổ Nhạc Văn Sơn Trường


Thơ: Đỗ Hữu Tài
Phổ Nhạc& Hát: Văn Sơn Trường