Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

Câu Đối: Thỉnh Phước Đêm Xuân Ất Mùi - Song Quang


Câu Đối: Song Quang
Trình Bày: Kim Oanh