Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

Tết Về Ngoại

 

Tết năm xưa tôi còn nhỏ
Có xuân nào nhỏ bé trong tôi
Thay aó mới khoe khoang cùng bạn 
Mai tao về quê ngoại vui chơi

Suốt năm dài mỏi mong chờ đợi
Được một ngày rộn tiếng pháo vui
Trống lân kia vổ nhịp liên hồi
Ôi tuổi trẻ đón xuân trần thế

Mồng một Tết xuồng ra khỏi bến
Mau thời gian đuổi kịp lục bình
Với tay vớt đóa hoa màu tím
Lòng reo vui nhịp nước dâng lên

Qua rồi thuở nhỏ lắm xuân sang
Giật mình nghe sao khỏi bàng hoàng
Trong giấc mộng mình như hoa tím
Ôi cuộc đời sao cảnh trái ngang.
           
Lê Kim Hiệp
Xuân 6-1-1990