Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

Thân Chúc Xuân - Thầy Trầm Vân


Xuân về Úc Châu
Ngàn hoa rực màu
Cành nghiêng lộc biếc
Tiếng gió lao xao

Bầu trời trong xanh
Chim vui chuyền cành
Câu ca tiếng hát
Nhún nhẩy vòng quanh

Thân chúc Kim Oanh
Vạn sự an lành
Niềm vui bừng sáng
Tiếng cười long lanh

Sóng vỗ trùng dương
Đôi bờ chia thương
Nhịp cầu xuân nối
Xứ lạ - Quê hương

 Trầm Vân