Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

Chúa Chính Là Mùa Xuân - Nhạc Sĩ Thế Thông - V.A
Sáng Tác: Thế Thông
Tiếng Hát: V.A