Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

Tết Người ..Xuân Ta...


Ảnh Chụp: Phủ Hiền
Cảm Tác Thơ: Kim Oanh