Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

Đặc San Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Trung Học Pleiku&Thân Hữu - Tranh Thơ Lê Kim Hiệp

Kính gửi Ban Biên Tập&Nhóm Chủ Trương Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Trung Học Pleiku, Cali.

Kim Oanh rất xúc động khi nhận quyển Đặc San với chủ đề Trường Xưa & Kỷ Niệm, được ra mắt trong kỳ Đại Hội Kỳ VII, tại Quân Cam, Cali. Ngày 17 - 09 -2016
Kim Oanh thay mặt gia đình chân thành cảm ơn Quý Thầy và Anh Chị đã ưu ái dành cho anh Lê Kim Hiệp, một trang thơ tưỏng nhớ anh.

Dù anh đã ra đi, nhưng hồn thơ anh mãi mãi gắn liền với miền đất đỏ đậm tình, Phố Núi Pleiku.
Như anh từng hy vọng:
Hy vọng ngày mai cuộc đời nối tiếp
Hiệp sửa mưa buồn phố núi Pleiku! 

(Mưa Pleiku - Pleiku 22-7-2011 - Lê Kim Hiệp)

Trân trọng
Lê Thị Kim Oanh
Úc Châu 14/10/2016Thơ: Lê Kim Hiệp
Thực Hiện: Hội CHS Liên Trường Pleiku, Cali