Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Tơ Lòng Vấn VươngVõng tình ai mắc đêm thu
Đong đưa sợi nhớ khẻ ru giấc nồng
Trăng yên gối mộng lạc dòng
Hương mùa chín rụng tơ lòng vấn vương

Kim Oanh

Hình phụ bản của Lê Đăng Mành