Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

Giao Mùa


(Ảnh chụp của NCKhải)
Nhìn Ảnh Đề Thơ: Giao Mùa

Thu bên nầy gió vờn mây
Xuân bên ấy má hây hây thắm hoài
Giao mùa vàng lá lượn bay
Người tươi ta héo như ngày với đêm!

Nguyễn Cao Khải
***
Bài Họa:

Thu bên người lá ghẹo mây
Xuân đây hoa cợt má hây thẹn hoài
Đôi tâm hồn lững lơ bay
Giao mùa xao xuyến thương ngày nhớ đêm

Kim Oanh
***
Các Bài Cảm Tác:
Giao Mùa

Thương nhớ làm sao lúc Giao Mùa,
Lá vàng chiếc rụng, chiếc đong đưa.
Đong đưa cho đến bao giờ rụng,
Để lá cùng bay lên cõi không!

Phương Lan
***
Giao Mùa
Giao mùa trời đất bâng khuâng
Lá vàng nhớ thuở có lần xuân xanh
Một mai lá sẽ lìa cành
Xuân thu rồi cũng quẩn quanh đi về

Khánh Hà
***
Giao Mùa
Lay hồn thơ chiếc lá thu phai
Dìu bước thi nhân động gót hài
Mưa giọt giao mùa rơi bất chợt
Trên cây tiếng lá buồn ai hay

Kim Phượng
***
(Họa Y Đề của Kim Phượng)

Sắc thắm môi hồng đã nhạt phai
Tàn thu giữ lại chút hình hài
Tiếc thương chi bấy đời cô quạnh
Giọt nhớ mưa buồn ai có hay!

Cao Linh Tử
***
(Họa Y Đề của Kim Phượng)

Mắt biếc môi hồng lúc nhạt, phai,
Hồn thơ lãng mạn gót son hài.
Giao mùa rắt hạt mưa bay nhẹ,
Gởi gió mây ngàn, thế mới hay!

Mai Xuân Thanh
***
Giao Mùa
(Cảm tác từ bài Kim Oanh)

Nơi nầy, Thu ghẹo tầng mây 
Xuân về phương ấy hây hây má người
Giao mùa trời đất tình phơi
Tâm hồn xao xuyến ngọt lời ngày đêm

Song Quang