Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

Trăn TrởTrăng buồn một mảnh tình treo
Cây trơ chết lặng sầu theo đêm tàn
Năm canh trăn trở mơ màng
Chờ mong tin nhạn dặm ngàn sơn khê


Kim Oanh
***
Trăng soi tình lững lơ treo
Đêm khuya bóng Nguyệt buồn theo canh tàn
Nhớ người ngàn dậm quan san
Mười năm trăn trở,hương tàn biết không??

Song Quang