Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

Nghiêng - Thơ: Thơ Thơ - Nhạc: Phạm Anh Dũng


Thơ: Thơ Thơ 
Nhạc: Phạm Anh Dũng