Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Thu Vĩnh Cửu


Thơ: Chinh Nguyên/H.N.T.
Thơ Tranh: Kim Oanh