Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

Dòng Đông Ô LâuDòng sông Ô Lâu lung linh nguyệt tỏ 
Trăng soi dáng buồn vò võ nhớ nhung 
Mùa đông chợt qua gió rét lạnh lùng
Nơi xa tít có người cùng tâm sự

Kim Oanh
* Dòng Sông Ô Lâu - Ảnh của Lê Đăng Mành ghi lại