Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Bài Thơ Không Đoạn Kết - Lam Phương - Ý Lan

Sáng Tác: Nhạc Sĩ Lam Phương
Trình bày Tranh: Kim Oanh
Thực Hiện Youtube: Hùng Đặng