Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

Dạ Quỳnh


Photo & Thơ: Lê Đăng Mành
Thơ Tranh: Kim Oanh