Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

Mai Tôi Về - Bến Cũ Còn ĐâuMai Tôi Về

Mai tôi về lại Vĩnh Long
Cổ Chiên con nước thuận dòng năm xưa
Sao không người đón kẻ đưa
Chỉ nghe xao xác gà trưa não nùng
Cành cao một đóa phù dung

Kim Phượng
***
Các Bài Cảm Tác:
Bến Cũ Còn Đâu

Còn đâu bến cũ Vãng Long
Bên bồi bên lở đục dòng sông xưa
Con đò vắng bóng người đưa
Tiền Giang quạnh quẻ sớm trưa đi về

Tím sầu một đóa Pensé!

Kim Oanh
***


Nhớ Vĩnh Long

Ai ơi! Còn nhớ Vĩnh Long,
Cổ Chiên, Tu Viện, Nhà Dòng buổi xưa.
Mơ màng bè bạn đón đưa,
Nào hay tan, hợp, sớm trưa, " lạnh lùng "!

Phượng vàng xanh lá ung dung...

Mai Xuân Thanh
Ngày 10 tháng 09 năm 2016
***


Nhớ Bóng Phà Xưa

Sông Tiền một nhánh Cửu Long
Hậu Giang cùng Mẹ xuôi dòng lối xưa
Bến phà Mỹ Thuận vắng đưa!
Còn đâu tìm được ...nắng mưa sớm chiều

Tim buồn cánh Phượng cô liêu!

Song Quang