Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

Giao Mùa - Nguyễn Cao Khải


Ảnh Chụp & Thơ: Nguyễn Cao Khải
Thơ Tranh: Kim Oanh