Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

Tình Sông


Tình Sông

Đôi bờ chung một dòng trôi
Dung hòa trong đục lở bồi cho nhau
Yêu thương kết nối nhiệm mầu
Sông chia bờ cả nông sâu đời mình ...

Du Tử Huỳnh
***
Tình Đẹp Phù Sa


Phận người như lục bình trôi
Đôi bờ bến lở đấp bồi vì nhau
Phù sa ráng đỏ đẹp mầu
Mảnh đời gắn chặt tình sâu quê mình

Kim Oanh