Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

Giao Mùa - Kim Phượng


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh