Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

Bốc Toán Tử "Trường Tương Tư" Của Lý Chi Nghi
Lý Chi Nghi ( 1038 - 1117)

Tên chữ là Đoan Thúc (端叔), còn có biệt hiệu là Cô Khê cư sĩ (姑溪居士), người Vô Lệ, Thương Châu (nay thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc). Ông đỗ tiến sĩ năm thứ 3 đời Tống Thần Tông. Về thơ ông có tập Cô Khê từ (姑溪詞).

卜算子( Bốc Toán Tử)

我 住 長 江 頭
Ngã trú Trường Giang đầu
君 住 長 江 尾
Quân trú Trường Giang vỹ
日 日 思 君 不 見 君
Nhật nhật tư quân bất kiến quân
共 飲 長 江 水
Cộng ẩm Trường Giang thuỷ
此 水 幾 時 休
Thử thuỷ kỷ thời hưu
此 恨 何 時 已
Thử hận hà thời dĩ ?
只 願 君 心 似 我 心
Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm
定 不 負 相 思 意
Định bất phụ tương tư ý.

李之儀 ( Lý Chi Nghi)

***
Dịch nghĩa:
Bài Từ Theo Điệu "Bốc Toán Tử"


Thiếp ở đầu sông Trường Giang.
Chàng ở cuối sông Trường Giang.
Ngày ngày nhớ chàng mà chẳng được gặp chàng,
Cùng uống nước Trường Giang.
Dòng nước này bao giờ ngừng chảy
Mối hận này lúc nào mới hết
Chỉ mong sao lòng chàng như lòng thiếp,
Chắc chắn sẽ không phụ niềm nhớ thương nhau

Dịch Thơ:
Tương Tư


Thiếp tận đầu Trường Giang
Chàng ở cuối Trường Giang
Ngày ngày nhớ người nào đâu thấy
Dù ta cùng uống nước sông nầy
Nước bao giờ dừng chảy
Hận lúc nào mới phai
Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp
Sẽ có ngày thôi kiếp tương tư.

Quên Đi

***
Cảm tác:
Tương Tư


Em ở đầu sông anh cuối sông
Ngày qua ngày lại nỗi nhớ mong
Hai ta cùng uống chung nguồn nước
Có khi nào sông nước ngưng giòng?

Biết đến bao giờ hết tương tư

Mong người nơi đó cũng sẽ như
Lòng em, con nước Trường Giang chảy
Theo mãi nơi anh chẳng tạ từ.

Biện Công Danh

10/10/2015
***
Bài dịch:

Trường Tương Tư

Trường Giang chàng ở cuối sông
Đầu sông thiếp đợi nhớ mong hao gầy
Bao giờ gặp được mặt đây
Tương tư dạ biết dòng này uống chung
Khi nào con nước sẽ dừng
Bao giờ mối hận mới ngừng in sâu
Mong tình chàng thiếp trước sau
Mãi mãi vẹn giữ cùng nhau trùng phùng

Kim Oanh