Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Thơ Tranh: Mãi Thu Xưa


Thơ: Lê Kim Hiệp
Thơ Tranh: Kim Oanh