Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

Dáng Thu


Dáng Thu

Hồ biếc lóng lánh soi gương
Giọt tình mùa nhuốm tơ vương lá vàng
Đối bóng sóng mắt mơ màng
Dòng êm nhè nhẹ hôn nàng Dáng Thu

KimOanh
***
Sắc Thu


Trong veo hồ nước lạnh như gương,
Liễu rũ bên bờ tỏa khói sương.
Cảnh đẹp trời thu rừng tím đỏ,
Cây vàng lá đổ mối tơ vương.

Mai Xuân Thanh
Ngày 17 tháng 10 năm 2016