Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

Thu Hồng

Cảm xúc trước hình ảnh thuở xa xưa của em cô cậu, sau mấy mươi năm tình cờ gặp nhau trên FB
Thương tặng em gái Thu Hồng


Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh