Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

Đàn Trong Đêm


Thơ: Phương Hà
Thơ Tranh: Kim Oanh