Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

Giọt Lệ PenséMắt tím tương tư nỗi u hoài
Giọt lệ trang đài tiễn bước ai
Tiếc thương hoa mộng thời xuân dại
Pensé mãi mãi chẳng nhoà phai

Kim Oanh