Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

Giọt Lệ PenseéTương tư mắt tím nỗi u hoài
Giọt lệ trang đài tiễn bước ai
Xuân mộng tiếc thương thời tuổi dại
Penseé mãi mãi chẳng nhoà phai


Kim Oanh