Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

Giỗ Cụ Lê


Dịp Cup Melbourne giỗ cụ Lê
Tâm hương Linh Tử khấu đầu đê
Cậy nhờ cô chín cùng van vái
Kính gởi tiền nhân chứng chiếu về
Khẩn nguyện Ơn Trời vui cõi thọ
Phò trì con cháu giữ hồn quê
Truyền nhân nội ngoại trong ngoài nước
Hậu bối Lê Kim rạng rỡ hề!

Cao Linh Tử kính bái
31/10/2016