Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

Thơ Tranh: Áo Trắng Ngày Xưa


Thơ: Phúc Liên
Thơ Tranh: Kim Oanh