Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

Hát Trên Đồi Tăng Nhơn Phú-Nhạc Vũ Đức Sao Biển-Trần Trung ĐạoNhạc: Vũ Đức Sao Biển
Tiếng Hát:Trần Trung Đạo
Thực Hiện: Vienkhach10