Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

Tình Thơ Bút & MựcBút Ngọc Hồn Nhiên

Biết chăng dáng ấy là bút ngọc
Và ta là mực giấy làm thơ
Trịnh Hoài Bửu 


***
Nghiên mực mài xong vẽ nhé người
Hồn nhiên bút ngọc giấy màu tươi 
Say sưa phát họa dung nhan ngọc
Vào trái tim si môi mộng cười

Huyền ảo lam mờ ánh tà dương
Dáng ai giao đọng khúc nghê thường
Liễu hờn vương mắt lòng nhung nhớ
Bút ngọc nghiêng tình mực vấn vương.

Kim Oanh
***
Bài Cảm tác: Tình Thơ Bút & Mực

Mài mực vào nghiên vẻ một người
Dung nhan mày lieu nét hoa tươi
Viền mi,khoé mắt trời sâu thẩm
Mái tóc buông lơi gióphải cười

Bút ngọc trao tình trang giấy thơ
Gởi người trong mộng mãi hằng mơ
Tơ duyên nối kết lòng mong đợi
Mực chớ nhoè đi, nét hững hờ

Song Quang
10/23/16