Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

Thơ Tranh: Tình Thu


Thơ: Phạm Khắc Trí
Thơ Tranh: Kim Oanh