Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

Thắc Thỏm Nhớ QuêVẫn ước một hôm được trở về
Như lần hứa hẹn bước chân đi
Bao mùa xa xứ bao trăn trở
Thắc thỏm đêm ngày nỗi nhớ quê

Kim Oanh