Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

Bút Ngọc Hồn NhiênBiết chăng dáng ấy là bút ngọc
Và ta là mực giấy làm thơ
Trịnh Hoài Bửu 


***
Nghiên mực mài xong vẽ nhé người
Hồn nhiên bút ngọc giấy màu tươi 
Say sưa phát họa dung nhan ngọc
Vào trái tim si môi mộng cười

Huyền ảo lam mờ ánh tà dương
Dáng ai giao đọng khúc nghê thường
Liễu hờn vương mắt lòng nhung nhớ
Bút ngọc nghiêng tình mực vấn vương.

Kim Oanh