Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

Giao Mùa - Khánh Hà


Thơ: Khánh Hà
Thơ Tranh: Kim Oanh